พระกริ่ง พระเครื่องกับการระบาดของไวรัส covid – 19

ในหมู่คนที่นิยมพระเครื่อง เล่นพระแขวน คงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักพระกริ่ง เป็นอย่างแน่นอน โดยเฉพาะพระกริ่งปวเรศ ที่เป็นของเก่าหายากและมีราคาเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ผนวกกับวิกฤตการณ์ในปัจจุบันเรื่อง การระบาดของเชื้อไวรัส covid – 19 ทำให้เราอยากจะยกเรื่องพระกริ่งปวเรศ ขึ้นมาเล่าอย่างละเอียดดูสักทีหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้ใคร่รู้หรือสนใจในเรื่องพระเครื่องทั้งที่อาจจะทราบแล้วหรือไม่ทราบมาก่อน อย่างเรื่อง พระกริ่งปวเรศ ที่เดิมถูกใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยบรรเทาโรคร้ายภายใต้บริบทของโรคระบาดมาก่อน 

พระกริ่งปวเรศ เป็นพระเครื่องขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวิริยาลงกรณ์ โดยสร้างขึ้นมาตามรูปลักษณะของพระพุทธรูปแบบมหายาน ดังที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ สันนิษฐานไว้ว่าพระกริ่งปวเรศได้ “สร้างเป็นพระพุทธเจ้าปาง 1 เป็นพระนั่ง พระหัตถ์ถือหม้อน้ำมนต์หรือวชิร หรือผลไม้ที่เป็นโอสถ เช่น ลูกสมอ เป็นต้น เรียกว่าพระไภสัชชคุรุ สำหรับเสกสรงทำมนต์รักษาโรคและบำบัดภัย” ในช่วงเวลาที่โรคอหิวาตกโรคกำลังระบาดอย่างหนักในประเทศไทย

น่าสนใจว่าภายในช่วงเวลาที่พระกริ่งปวเรศได้ถูกสร้างขึ้นนั้น ใช่ว่าในเวลานั้นจะไม่มีการแพทย์สมัยใหม่ในประเทศไทย แต่เนื่องด้วยความทั่วถึงในการบริการทางการแพทย์แผนใหม่และโรคระบาดที่กระจายตัวไปอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้ทางฝ่ายพุทธจักรเอง ก็ต้องการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน โดยการใช้ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาแบบเก่ามาประสมเข้ากับการปลุกเสกน้ำมนต์ให้ดื่มกิน จึงจะสามารถช่วยบรรเทาและปัดเป้าโรคภัยออกไปได้ ไม่ว่าจะเป็นในเชิงกายภาพหรือทางจิตใจก็ตาม

ดังนั้น มูลเหตุที่สำคัญในการสร้างพระกริ่งปวเรศขึ้นมาก็นับเนื่องได้จากทุกข์ภัยอันเกิดจากโรคระบาดนั้นเอง และด้วยเหตุของการเป็นพระเครื่องที่ใช้ในการขับไล่โรคภัย ความนิยมในองค์พระกริ่งปวเรศจึงยิ่งเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณในเวลาต่อมา แม้ภาวะโรคระบาดอหิวาตกโรคจะเสื่อมไปแล้วก็ตาม ดังปรากฏหลักฐานในโคลงพระราชทานพรในการสถาปนาพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าสุประดิษฐ์ วรฤทธิราชมหามกุฎ บุรุษยรัตนราชวโรรส เป็นพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้พระราชทานพระกริ่งไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

ความนิยมของพระกริ่ง ฝีมือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวิริยาลงกรณ์ คงจะมีมากไปถึงที่สุดเมื่อเริ่มการมีทำเทียมขึ้นมาในยุคหลัง ดังปรากฏหลักฐานในบันทึกความทรงจำของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพว่าด้วยเรื่องที่ ท่านได้รับพระกริ่งมาองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นของตกทอดมาจากพระเถระที่พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวิริยาลงกรณ์ เป็นพระอุปัชณาย์ให้ ท่านจึงได้นำมาเปรียบเทียบกับพระกริ่งปวเรศที่ตัวเองท่านก็เก็บไว้องค์แรก เพื่อดูความแท้และเทียมขององค์พระ อันเป็นภาพสะท้อนได้ว่าความนิยมในพระกริ่งปวเรศนี้คงจะมีมากขึ้นจริง จนถึงขั้นมีการสร้างพระกริ่งปวเรศออกมาในยุคหลังเป็นจำนวนมาก 

ในยุคที่โรคระบาด covid -19 กำลังระบาดอย่างรุนแรงในประเทศไทย การมีพระกริ่งปวเรศเป็นที่พึ่งทางจิตใจ ก็อาจจะเป็นหันทางที่จะช่วยดับความทุกข์ร้อนทางใจได้เหมือนกัน หรือสำหรับใครที่มีพระกิ่งปวเรศหรือพระเครื่ององค์อื่นๆที่เป็นที่พึ่งทางใจอยู่ในครอบครองแล้วอยากจะให้พระองค์นั้นๆ ช่วยคุ้มภัย เสริมสิริมงคลให้ปลอดภัยจากโรคระบาดร้ายมากยิ่งขึ้น

การเลี่ยมกรอบพระของเราให้สวยสดงดงามก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ดี อย่างน้อยก็สร้างความสบายใจและความสวยงามให้มากยิ่งขึ้นกับพระเครื่ององค์สำคัญของเราที่เรานับถือ ทาง MLW gold ซึ่งมีกรอบพระทองคำราคาจับต้องได้ให้เลือกสรรอย่างหลากหลาย ออกแบบกรอบพระได้ตามความต้องการในราคาถูก พร้อมบริการหลังเลี่ยมแล้วสั่งคืนเจ้าของฟรีทั่วไทย ใครที่สนใจคลิกเลยที่ https://mlwgold.com/

error: Content is protected !!
Scroll to Top