กราบหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

วัดบางนมโค เป็นวัดราษฎรเล็กๆ แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่ที่มีความห่างไกลจากความเจริญทั้งในอดีตและปัจจุบัน วิถีชีวิตของผู้คนจึงคงยังผูกพันอยู่กับวัฒนธรรมท้องถิ่นยังเหนี่ยวแน่น ในอีกทางหนึ่ง ความห่างไกลนี้ก็เป็นภัยร้ายไปในตัว เพราะหากเกิดอาการเจ็บป่วยได้ขึ้นมา ก็เป็นการยากที่จะได้มีโอกาสรักษาโรคภัยให้หายดีได้ง่ายๆ เหมือนดังพื้นที่ที่มีความเจริญและมีหมอหยูกหมอยาอยู่พร้อมสรรพ 

หน้าที่แพทย์จึงตกไปกับคนที่มีความรู้ในท้องถิ่น ที่ไม่ใช่แพทย์ในทางตรง แต่อาจจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่หรือกระทั่งพระสงฆ์ เหมือนดั่งที่หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ได้เคยปฏิบัติหน้าที่นี้ รักษาผู้คนให้หายป่วยมาแล้ว ในเวลาที่องค์หลวงพ่อปานยังคงมีชีวิตอยู่

วิชาแพทยศาสตร์ตามขนบแผนโบราณแบบไทยที่หลวงพ่อปาน ใช้รักษาผู้คนนี้ก็เป็นชีวิตที่หลวงพ่อปานได้เรียนรู้จากพระอุปัชณาย์ขององค์หลวงพ่อปานเอง อย่าง หลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ ตั้งแต่ครั้งที่ท่านอุปสมบทเข้ามาในร่มกาสาวพัสตร์ของพระพุทธศาสนา และด้วยวิชาแพทย์ที่สามารถรักษาผู้คนที่เจ็บป่วยด้วยโรคสารพัดให้หายขาดนี้เอง ทำให้ชื่อเสียงของหลวงพ่อปานเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น คุณความดีและวัตรปฏิบัติที่มีความเมตตาเช่นนี้ก็ปรากฏอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งองค์หลวงพ่อได้มรณภาพลงเมื่อ พ.ศ. 2481 นำพามาซึ่งความโศกเศร้าของผู้คนที่มีศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อเป็นอย่างมาก

ถึงอย่างไร ชื่อเสียงด้านความเมตตาและเป็นพระสงฆ์ที่มีองค์ความรู้ มีความเมตตา นี้คงเป็นที่ประจักษ์จริงในวงกว้างไปถึงระดับเจ้านายและพระมหากษัตริย์ เมื่อในชั้นหลังมา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินมากราบรูปหล่อของพระเถระที่ไม่ได้มีสังฆศักดิ์แต่ประการใดใหญ่โต แต่มีชื่อเสียงในด้านคุณงามความดีเป็นที่ปรากฏอย่างหลวงพ่อปาน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2517 และได้มีรับสั่งว่า “หลวงพ่อปานเก่งมาก ศักดิ์สิทธิ์มาก และได้ทำประโยชน์ไว้มาก”

นอกจากคุณงามความดีที่ปรากฏชัดเจน สิ่งที่หลวงพ่อปานได้ทิ้งไว้เป็นมรดกให้ระลึกถึงองค์ท่านอีกสิ่งหนึ่ง คือ พระพิมพ์ของหลวงพ่อปาน ที่ในปัจจุบันทางวัดยังคงมีให้เช่าในราคาย่อมเยา แต่ในวงการนักสะสม-วงการพระเครื่อง คุณค่าของพระเครื่องหลวงพ่อปานยังเห็นได้จากราคาเช่าที่มีตั้งแต่ 7 หลักขึ้นเสมอๆ จนเป็นที่มาของ “ดินที่แพงที่สุด” จวบจนถึงปัจจุบัน โดยประเภทของพิมพ์พระเครื่อง หลวงพ่อปานนั้น หากจะนับโดยอย่างหยาบ จะประกอบไปด้วย 6 พิมพ์หลักๆ และยังแยกย่อยได้อีกถึง 40 กว่าพิมพ์ด้วยกัน ประกอบไปด้วยพิมพ์ดังๆอย่าง พิมพ์ครุฑใหญ่ พิมพ์ไก่หางพวง เป็นต้น 

สำหรับใครมีพระเครื่องหลวงพ่อปานอยู่ในครอบครองหรืออยากจะหาเช่าพระเครื่ององค์หลวงพ่อมาไว้บูชาสักองค์ ไว้เป็นที่ระลึกถึงในคุณนามความดีและเป็นที่ประจักษ์ในพุทธคุณ แต่ยังหาร้านกรอบพระ ในราคาที่ถูกใจไม่ได้ ทางเรา Mlwgold ซึ่งมีกรอบพระทองราคาจับต้องได้ให้เลือกสรรอย่างหลากหลาย ออกแบบกรอบพระได้ตามความต้องการในราคาถูก พร้อมบริการหลังเลี่ยมแล้วสั่งคืนเจ้าของฟรีทั่วไทย ก็ยินดีที่จะพร้อมให้บริการกับคุณลูกค้า สำหรับใครที่สนใจคลิกเลยที่ https://mlwgold.com/ 

error: Content is protected !!
Scroll to Top